یادداشت های روزانه یک تریدر موفق؛ بخش دوم، یاد بگیریم که ضرر کردن را دوست داشته باشیم!

یادداشت های روزانه یک تریدر موفق؛ بخش دوم، یاد بگیریم که ضرر کردن را دوست داشته باشیم!

این چیزي است که شما همیشه از تریدرهاي موفق بازار می شنوید و چنانچه می خواهید یک تریدر موفق، چه در بازار و چه در خارج از آن باشید، لازم است تا یاد بگیرید که ضرر کردن را دوست داشته باشید! در حقیقت ضرر کردن نباید باعث رنجش شما شود.البته اشتباه نکنید.شما از پذیرفتن ضرر، خوشحال نخواهید شد، اما باید خوشحال باشید که در زمانی که بازار موقعیت سود رسانی مناسبی در اختیار شما نمی گذارد، از آن خارج می شوید.

اغلب افراد این نکته را به بدترین شکل ممکن یاد می گیرند (البته اگر یاد بگیرند!).آن ها پیش از آن که بفهمند پذیرفتن ضرر می تواند خوب باشد، تمام پول خود را از دست می دهند.تریدرهای موفق به جاي این که مانند اغلب مردم، چشم خود را بر روي پوزیشن هاي ضرر خود ببندند، خود را در مقابل این واقعیت می گذارند که ممکن است اشتباه کرده باشند، و نتیجتاً ایشان زمانی که وقت پذیرش ضررشان رسیده باشد، این کار را با جان و دل و بدون درنگ انجام می دهند و پوزیشن را با همان ضرر می بندند.

 

source:coinomi