یاداشت های روزانه یک تریدر موفق؛ بخش اول اهداف واقع گرایانه و قابل اندازه گیری

یاداشت های روزانه یک تریدر موفق؛ بخش اول اهداف واقع گرایانه و قابل اندازه گیری

هدف شما باید واقعگرایانه باشد؛باید در حد توانتان باشد.در این مورد می توان یک مثال ذکر کرد که اگر سعی شما بر این باشد که بطور متوسط در روز ۲۵۰ تا ۵۰۰ دلار کسب سود کنید؛ شانس شما براي رسیدن به این هدف بسیار بیشتر از رسیدن به یک میلیون دلار در سال در ابتداي تجارتتان است.منظور مرا اشتباه متوجه نشوید چون بنظر من اگر شما عملکردتان در راه هدفتان بسیار خوب باشد؛ دلیلی ندارد که شما نتوانید آن را ارتقا دهید.اما شما باید حتما از یک هدف قابل دسترسی شروع کرده و سپس به آن بال و پر بدهید.من اکیدا پیشنهاد می کنم که با یک هدف کوچک شروع کرده و سپس آنرا ارتقا دهید.
 

هدف شما باید قابل اندازه گیري باشد؛این چیزیست که اکثرا مردم در آن اشتباه میکنند.هرکس دوست دارد ثروتمند شود یا اقبالی در بازار بدست آورید.این ممکن است بعنوان اهداف همه افراد درنظر گرفته شده باشد.ولی شما هم می دانید که هدف واقعی این نیست.هدف باید قابل اندازه گیري باشد.شما باید توانایی این را داشته باشید که وقتی از هدف خود دور شده باشید؛ خارج شوید و واقف باشید بر اینکه چه زمانی به اهداف مقطعی خود رسیده اید.اگر هدف قابل اندازه گیري نباشد؛ شما گم خواهید کرد که الان در چه موقعیتی قرار دارید و اگر اوضاعتان خوب نیست اشراف نخواهید داشت که چگونه بطرف هدف تغییر مسیر بدهید.

source:coinomi