سندرم های معاملاتی؛ بخش نهم سندرم فلج معاملاتی

سندرم های معاملاتی؛ بخش نهم سندرم فلج معاملاتی

در ادامه مقاله روانشناسی سندرم های معاملاتی به بخش سندرم فلج معاملاتی می رسیم

بخش نهم؛ سندرم فلج معاملاتی

در بازار سهام متضرر تر از کسانی که مدام در روند نزولی با خرید بیشتر به ضررهایشان اضافه می کنند (بدون اصول میانگین گیری) افرادی هستند که سهمی را می خرند سپس گیج و مبهوت فقط افت قیمت و کاهش ارزش پورتفوی خود را نظاره می کنند. این افراد در بازارهای نزولی ممکن است کاهش سرمایه تا سرحد 50 درصد را نیز تجربه نمایند و بهتر است بدانید که برای جبران 50 درصد زیان نیاز به کسب 100 درصد بازدهی می باشد.

با اطمینان می توان گفت در بازارهای راکد و نزولی حدود 70 درصد سبد نیمی از فعالان بازار دچار فلج معاملاتی می شود.

 

source:farachart