یک هفته پس از هاوینگ؛ آیا تاریخ در حال تکرار می باشد؟!

یک هفته پس از هاوینگ؛ آیا تاریخ در حال تکرار می باشد؟!

یک هفته از هاوینگ سوم بیت کوین را پشت سر گذاشته ایم و قیمت در این مدت با افزایش هم مواجهه بوده است اما نکته جالب در این بین، هفته اول در هاوینگ ها می باشد که در هر سه هاوینگ با افزایش قیمت روبرو شده ایم.

حساب کاربری معروف در زمینه ارزهای دیجیتال در توئیتر یعنی Rekt Capital دوران پس از هاوینگ های اول و دوم را به صورت کلی و در چارت هفتگی بررسی نموده که نتایج جالبی می توان در آن دید.

هاوینگ اول

طبق این بررسی در هاوینگ اول قیمت بیت کوین تا سه هفته بعد از هاوینگ به صورت افزایشی بوده اما مقدار آن زیاد نبوده سپس چهار هفته پیاپی با انباشتگی مواجهه شده و در یک محدوده کوچک نوسان نموده و بعد از آن با شکست سطح اصلی قیمت، وارد یک بازار گاوی (صعودی قوی) شده که نتیجه آن رشدی 3419 درصدی بوده و در مجموع 8 هفته زمان برده تا بازار صعودی شود.

هاوینگ دوم

در هاوینگ دوم که 12 هفته طول کشیده تا بازار گاوی را شاهد باشیم بازهم هفته اول با افزایش قیمت شروع شده اما هفته دوم یک پولبک داشته و به قیمتی که از آن صعود کرده کاهش یافته سپس سه هفته در حالت نوسانی و رنج بوده و هفته ششم با افزایش روبرو شده سپس دوباره پنج هفته در وضعیت نوسانی قرار داشته و در نهایت در هفته دوازدهم با شکست سطح اصلی، بازار صعودی قوی را رقم زده که نتیجه آن رشدی 4080 درصدی بوده و قیمت 20 هزار دلار را ثبت نموده است.

چیزی که تاکنون مشخص است بیت کوین همواره بعد از هاوینگ مدتی را برای انباشتگی و تثبیت نیاز دارد تا بتواند رفته رفته روند صعودی خود را آغاز کند، باید منتظر ماند و دید که بیت کوین هفته دوم در هاوینگ سوم را چگونه سپری خواهد کرد.