افزایش فعالیت آدرس های بیت کوین

افزایش فعالیت آدرس های بیت کوین

موسسه تحقیقاتی CoinMetrics که همواره نگاه دقیقی به بازار ارزهای دیجیتال دارد فعالیت آدرس های پانزده بلاکچین برتر از لحاظ تعداد آدرس فعال را نسبت به ماه قبل یعنی مارس منتشر نموده است براساس این آمار مطابق انتظار بیت کوین بیشترین آدرس فعال دارد آدرس های این ارز نسبت به ماه قبل 8.7 درصد افزایش یافته و از 734861 آدرس به 798455 آدرس فعال رسیده است اتریوم، دومین ارز بازار با 2.6 درصد کاهش همراه بوده و آدرس های فعال آن از 387188 به 376950 آدرس فعال افت نموده اما در جایگاه سوم ارز ترون دیده می شود که دارای بیشترین آدرس فعال در یک ماه اخیر بعد بیت کوین و اتریوم بوده و افزایش بسیار زیاد 117.4 درصدی را تجربه کرده و تعداد آدرس های فعالش از 89085 به 193693 آدرس رسیده است.

در بین پانزده بلاکچین برتر آدرس های فعال کاردانو بیشترین افزایش را ثبت کرده اند و با رشدی 123.7 درصدی از 2954 به 6610 آدرس رسیده اند نکته جالب عدم حضور ریپل می باشد که حتی تعداد آدرس های فعال آن کمتر از کاردانویی بوده که در رده آخر این آمار دیده می شود.