هنوز تاثیر هاوینگ لایت کوین دیده نشده!

هنوز تاثیر هاوینگ لایت کوین دیده نشده!

اخیرا گزارشی از Coin Metrics منتشر شده که نشان می دهد تاثیر هاوینگ لایت کوین هنوز بر روی این ارز دیده نشده، با توجه به نزدیک شدن به هاوینگ بیت کوین در ماه مِی سال 2020 (حدود سه ماه بعد)، تحقیقات در مورد نصف شدن پاداش استخراخ و تاثیر آن بر قیمت هر روز بیشتر می شود چرا که نصف شدن عرضه، نکته مثبتی در علم اقتصاد می باشد.

ماینرها دلیل کاهش قیمت هستند یا روند بازار؟

تیم Coin Metrics دو نظریه در مورد این رویداد بیان نموده در نظریه اول آنها اذعان داشته اند که چون همه از این رخداد آگاه هستند قیمت ارز بلافاصله بعد از نصف شدن پاداش ماینرها، افزایش نمی یابد که این نظریه تاکنون درست بوده و برای لایت کوین تقریبا یک کاهش 60 درصدی نیز رخ داده است، لایت کوین تا قبل از هاوینگ امسال در سال 2019 رشد 350 درصدی را تجربه نموده که فقط بایننس کوین عملکردی بهتری از این ارز داشته است. در نظریه دوم Coin Metrics آمده که احتمال دارد استخراج کنندگان پس از هاوینگ، با فروش زیاد خود باعث شده اند قیمت به جای اینکه افزایش داشته باشد کاهش زیادی را نشان دهد اما با توجه به اینکه تعداد لایت کوین هایی که یک سال قبل از هاوینگ توسط ماینرها استخراج شده تنها 8 درصد از کوین های در جریان بوده و بعد از هاوینگ، حتی عرضه آن نیز نصف شده این نظریه را تقریبا رد می کنند. براساس تحقیقات تیم Coin Metrics تاثیر هاوینگ برای ارزهای می تواند یک سال یا بیشتر، بر ارز مشخص شود. گفتنی است در سال پیش رو ارزهای بیت کوین، بیت کوین کش، بیت کوین اس وی و زی کش رویداد هاوینگ خواهند داشت.