آیا بیت کوین موجب تغییر سیستم مالی دنیا خواهد شد؟

آیا بیت کوین موجب تغییر سیستم مالی دنیا خواهد شد؟

هیچ راهی برای پی بردن به اینکه بیت کوین چه تاثیری می تواند بر جهان داشته باشد وجود ندارد هر چند که بسیاری از افراد معتقدند که این ارز دیجیتال می تواند به ملت های جهان سوم، اقتصاد و خیلی موارد دیگر کمک کند. 

تکنولوژی جدید، تفکرات جدید

یک پرتال خبری بیت کوین با عنوان بیت کوینیست، در یکی از مقالات اخیرش، مفهوم جدیدی را مطرح کرده اند. در دنیای امروز بیشتر منتقدان تلاش خواهند کرد تا با استفاده از قیاس کردن، بیت کوین را تعریف کنند. آنها این ارز دیجیتال را با چیزهایی که در حال حاضر می شناسند همچون سهام، اجناس و خدمات پی پال PayPal مقایسه می کنند.

“ همچون ماشین که برای اولین بار کالسکه ای بدون اسب توصیف شد، امروزه بیت کوین به طور گسترده ای به عنوان یک شبه پول دیجیتال معرفی می شود که توسط هیچ دولتی پشتیبانی نمی شود. "

به طریق مشابهی، عمل استخراج کردن به میزان زیادی در رسانه ها مطرح شده است. سر تیتر ها و عناوینی مثل بررسی اینکه چقدر انرژی برای استخراج بیت کوین مصرف می شود بسیار متداول است و بارها و بارها مورد استفاده قرار می گیرد.

این نوع از یافته ها بارها و بارها اشتباه تعریف و اثبات شده اند. اما دیگر نگرانی های مربوط به سیستم بانکی به طور عمدی نادیده گرفته شده است. 
اما این ارز دیجیتال همچون پول های بی اعتبار و بی پشتوانه ای نیست که اقتصاد را به پیش می برند. این ارز دیجیتال ویژگی هایی را دارد که همچون ویژگی های پول سالم و قوی است. بر خلاف دلار، بیت کوین ارزی است فاقد تورم، غیر قابل جعل و غیر قابل خرج کردن دوباره که این ویژگی ها بیت کوین را کاملا متفاوت کرده است و به همین دلیل این ارز دیجیتال نیازمند تفکرات جدیدی برای درک پتانسیل آن می باشد. 

همانطور که بیت کوینیست گزارش می دهد:

"نسل هاست که سیاست اقتصادی توسط تسلط دلار، تفکر کینزی و تورم شکل می گیرد. تسهیل دائمی کمی (QE) و حتی نرخ سودهای منفی در حال تبدیل شدن به هنجارهای جدید می شوند. بنابراین تعجب آور نیست که چیزی همچون بیت کوین برای تعداد زیادی از مردم غیر قابل درک باشد."

سیاست های پولی و مالی تورمی شرکت ها را مجبور به تفکر ارجحیت زمان های بالا می کند. این لزوما به معنی اینست که این شرکت ها به دنبال سودهای سه ماه سریع، قرض کردن ارزان پول باشند و هر آنچه را برای رشد لازم است به هر قیمتی انجام دهند.

پدیده پول تورمی منجر به چیزی می شود که تحت عنوان اثر کانتیلون نامیده می شود و بر اساس آن افرادی که به چاپ کنندگان پول نزدیک هستند تعیین کننده ریتم فعالیت های اقتصادی خواهند بود .

بنابراین شاید عاقلانه نباشد که ما بر اینکه آیا ارزهای دیجیتال نسبت به سیستم مالی امروز میزان بیشتر یا کمتری برق مصرف می کند تمرکز کنیم، به جای آن در جستجوی این باشیم که چطور پول سالم و قوی چگونگی ارزش گذاری زمان توسط ما را تغییر می دهد.