پرونده دادگاهی ریپل (XRP) چه خواهد شد؟


پرونده دادگاهی ریپل (XRP) چه خواهد شد؟


 در 22 فوریه اولین جلسه‌ی شنود بین شرکت ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) برگزار می‌شود و طرفین پرونده تا 15 فوریه فرصت دارند تا دفاعیه‌ها و شرایط توافق خود را آماده کنند. جلسه‌ی شنود نیز تلفنی خواهد بود و تنها یک وکیل از طرفین پرونده در آن شرکت خواهد کرد.

جرمی هوگان، از شرکت حقوقی هوگان‌اند‌هوگان (Hogan & Hogan) چهار سناریو مختلف را برای این پرونده درنظر گرفته است. هوگان می‌گوید که ابتدا طرفین پرونده پرسش‌هایی را مطرح و درخواست اسناد می‌کنند. SEC مطمئناً اسناد عرضه‌ی اولیه کوین و فروش ریپل را درخواست می‌کند و این فرایند 8-9 ماه طول می‌کشد. پس از آن تیم حقوقی دو طرف احتمال برد و باخت خود را در پرونده بررسی و پیشنهاد توافق می‌کنند.

 اما پیش از آن شاید گری گنسلر، رئیس فعلی SEC برای توافق اقدام کند، چون این پرونده از سوی مدیر قبلی پیشنهاد شده و گنسلر شرایط را برای ادامه‌ی آن مناسب نداند. اگر گنسلر برای توافق زودهنگام اقدام نکند، طرفین می‌توانند پس از بررسی اسناد به‌کمک یک واسط به‌توافق برسند. احتمال به‌توافق رسیدن طرفین در این شرایط بسیار بالاست.

 اگر طرفین نتوانند به‌توافق برسند، پرونده احتمالاً در اواخر 2021 به دادگاه می‌رود. پس از اعلام حکم نیز طرف بازنده می‌تواند به آن اعتراض کند که ممکن است پرونده را تا اوایل 2023 ادامه‌دار کند، چون دادگاه معمولاً 10 ماه برای اعلام حکم نهایی از زمان اعتراض فرصت لازم دارد.
 


ریپل .XRP xrp