📊 تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)؛ چارت چهار ساعته


📊 تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)؛ چارت چهار ساعته


همانطور که در این چارت مشاهده می کنید بیت کوین در حفظ سطح 34750 دلاری ناموفق باشد و نتوانسته کندل تایید تشکیل دهد سپس با از دست دادن سطح 33300 دلار تا حوالی سطح مهم در رنج 30 هزار دلاری نیز کاهش یافته است سپس در این ناحیه با تشکیل کندل بازگشتی و حجم معاملات بسیار زیاد صعودی شده و تا میانگین متحرک 50 روزه در محدوده 36 هزار دلاری نیز افزایش یافته اما با توجه به کاهش حجم معاملات و تشکیل واگرایی منفی موفق نشده از این میانگین عبور کند و سطح 36 هزار دلاری را تثبیت نماید در حال حاضر هر دو اندیکاتور RSI و MACD در ناحیه نزولی دیده می شوند قیمت پایین تر از میانگین می باشد و حجم معاملات در حد قابل قبولی نیست با توجه به نکات این چارت می توانیم انتظار داشته باشیم قیمت تا رنج 33300 دلار کاهش یابد در صورتی که از این سطح بازگشت داشت شکست سطح 36 هزار دلاری و میانگین متحرک 50 روزه و ادامه دادن وضعیت صعودی بسیار محتمل خواهد شد در غیر این صورت قیمت میتواند دوباره تا حوالی سطح 30 هزار دلاری کاهش یابد البته باید دقت کرد سطوح 32 و 31 هزار دلار می توانند از قیمت حمایت کنند بهترین نقطه برای ورود به بیت کوین پس از عبور از میانگین متحرک 50 روزه و در سطح 30 هزار می باشد و بهترین نقطه خروج نیز در صورت شکست حمایت 30 هزار دلاری دیده می شود.

 

 


تحلیل تکنیکال .بیت کوین.BTC