سیر کوتاه مدت قیمت بیت کوین ممکن است غم انگیز باشد!


سیر کوتاه مدت قیمت بیت کوین ممکن است غم انگیز باشد!


از 8 ام ژآنویه قیمت بیت کوین 10هزار دلار کاهش داشته و این روند هنوز ادامه دارد.

معمولا اصلاحات قیمت، جزئی از بازار های به شدت صعودی هستند. الکس مِشینسکی (Alex Meshinsky)مدیرعامل شبکه سلسیوس (Celsius) فکر می‌کند با افتی که در حال حاضر وجود دارد قیمت بیت‌کوین در نهایت به 16 هزار دلار خواهد رسید.   

مِشینسکی در مصاحبه اش با کوین تلگراف (Cointelegraph) گفت: " پیش بینی کرده ام که بیت‌کوین و چندین آلت‌کوین طی سال 2021 و بعد از آن به بالاترین قیمت خود تا کنون خواهند رسید با وجود این شاهد چندین اصلاح شبیه چیزی که در حال وقوع است خواهیم بود که به سرمایه گذاران زبردست اجازه خواهد داد این دارایی ها را در قیمت پایین تر انباشت کنند." 

بعد از اینکه بیت کوین در دسامبر 2020 رکورد بالاترین قیمت خود در سال 2017 را شکست، با روندی نمایی به صعودش ادامه داد تا اینکه در طول کمتر از دو ماه به دو برابر بالاترین قیمتش تا کنون رسید که 19,892$ بود.

بیت کوین  در 8ام ژانویه تقریبا به 42 هزار دلار رسید و از بالاترین قیمتش تا پایین ترین قیمت اخیرش تقریباً 28% اصلاح قیمت به خود دیده است.

مِشینسکی گفت:

" پیش بینی میکنم قیمت بیت‌کوین بیش از 25% سقوط کند و دیر یا زود فروشندگان فشار کافی برای وقوع اصلاح را جمع خواهند کرد. این احتمال وجود دارد که تا قبل از پایان سه ماهه اول سال قیمت بیت کوین به 16 هزار دلار برسد."

قیمت بیت کوین در هفته های اخیر با سرعت نور اوج گرفت. اگرچه بازار های صعودی اغلب با اصلاح قیمت مواجه می‌شوند، اما نشانه های پایان یافتن این اصلاح قیمت چیست؟ مِشینسکی میگوید:

صرف نظر از این سقوط قیمت و روند های نزولی ای که در پیش اند، همچنان همان توصیه ای را می‌‌کنم که از سال 2017 گفته بودم:

 "کاری بهتر از نگه داشتن بیت‌کوین و برداشت سود آن نیست زیرا سرمایه گذاری های کمی بازدهی بیت کوین طی 1، 3 و 5 سال را داشتند. این روند افرادی را که در نگه داشتن بیت‌کوین مصمم نیستند از صحنه خارج و باعث می‌شود معامله گران کوتاه مدت بیت‌کوین هایشان را به سرمایه گذاران مؤسساتی ای واگذار کنند که برای بلند مدت سرمایه گذاری می‌کنند."

همچنین رویداد های اقتصادی ای چون چاپ پول و تورم ناشی از آن نیز با صعودی شدن روند قیمت بیت کوین همراه خواهد شد.

 

منبع


بیت کوین ارزهای دیجیتال