📊 تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)؛ چارت چهار ساعته

همانطور که در این چارت مشاهده می کنید اتریوم پس از رسیدن به سطح مهم 360 دلار، کمی از سوی میانگین متحرک 50 روزه تحت فشار قرار گرفته ولی با تثبیت سطح 360 دلاری موفق شده از میانگین متحرک عبور کند و دوباره در وضعیت صعودی قرار گیرد سپس این ارز به بالاتر از سطح بعدی در 380 دلاری افزایش یافته اما با کاهش حجم معاملات موفق نشده این سطح را تثبیت و بازهم به سطح مهم 360 دلار و میانگین متحرک 50 روزه افت نموده است اتریوم دوباره با حمایت روند صعودی و این حمایت در ناحیه 360 دلار موفق شده تا رنج 380 دلاری صعود کند اما تاکنون شکست این سطح مهم تثبیت نشده است در چند روز اخیر این سومین مرتبه است که اتریوم به این ناحیه می رسد از سویی میانگین متحرک 50 روزه، روند صعودی و سطح 360 دلار از قیمت پشتیبانی می کنند و اندیکاتور های RSI و MACD نیز اندکی وارد ناحیه مثبت و صعودی شده اند با این هنوز حجم معاملات رشد چندانی نداشته است با توجه به حمایت های فعلی اتریوم، در صورتی که حجم معاملات افزایش یابد شکست سطح 380 دلاری تثبیت شده و سطح مهم 400 دلار در دسترس قرار می گیرد در غیر صورت احتمال از دست دادن حمایت های ذکر شده افزایش می یابد.