📊 تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)؛ چارت چهار ساعته

همانطور که در این چارت مشاهده می کنید برترین ارز دیجیتال بازار پس از شکست سطح 11400 دلاری دوباره تا ناحیه مهم در 11800 دلار افزایش یافته حجم معاملات افزایش خاصی نداشته سپس در مدت کوتاهی دوباره این سطح را از دست داده و با شکست روند صعودی کوتاه مدت، مجدد به سطح 11400 دلار و جایی که میانگین متحرک 50 روزه نیز حضور داشته سقوط نموده ولی حمایت خوب در این سطح با توجه به وجود میانگین متحرک، از سقوط به سطح 11000 دلاری جلوگیری کرده سپس در نهایت دوباره به سطح 11800 دلاری صعود کرده است در حال حاضر قیمت موفق نشده از سطح 11800 دلار عبور کند و از سویی حجم معاملات نیز به کمتر از متوسط 20 روزه کاهش یافته است بهترین نقاط برای ورود به بیت کوین بعد از شکست سطح 11800 و در حمایت های 11400 و 11000 دلار می باشد و بهترین نقطه برای خروج هم در وضعیت فعلی یعنی زیر مقاومت 11800 دلار دیده می شود اگر قیمت از میانگین متحرک 50 روزه عبور کند احتمال از دست رفتن حمایت 11400 دلار بسیار افزایش می یابد.