📊 تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH)؛ چارت چهار ساعته

دومین ارز بازار که بعد از شکست سطح مهم 224 دلار تا حوالی ناحیه مهم در 250 دلار هم افزایش یافته بود با یک اصلاح قیمت کوتاه مدت و با حمایت روند صعودی (خط آبی) دوباره به سطح 250 دلار رسیده اما در این ناحیه با تشکیل واگرایی منفی نسبتا قوی و افزایش فشار فروش در این سطح مهم، روند صعودی را شکسته و حتی به حوالی رنج مهم 224 دلار هم کاهش یافته ولی با حمایت بسیار قوی مواجهه شده که نتیجه آن بازگشت به بالاتر از سطح 240 دلار بوده است اتریوم در یک روز اخیر یک ریزش کوتاه مدت به زیر میانگین متحرک پنجاه روزه هم داشته اما خیلی سریع به بالاتر از این میانگین و سطح 240 دلار بازگشته است از سویی دیگر حجم معاملات کمی افزایش یافته، اندیکاتور MACD همچنان در ناحیه مثبت دیده می شود و اندیکاتور RSI هم دوباره به بالاتر از 50 بازگشته که در مجموع نکات مثبت زیادی در چارت رویت می شود اما همچنان سطح 250 دلاری مهم ترین نکته منفی در چارت محسوب می شود که در صورت شکست آن، اهداف 277 و 288 دلاری برای اتریوم در دسترس قرار خواهند گرفت برای ورود به اتریوم بهترین نقطه پس از تثبیت شکست سطح 250 دلار خواهد بود.