📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

دامیننس تتر مطابق انتظار در روزهای گذشته یک بار تا حوالی روند صعودی شکسته شده (خط قرمز) افزایش یافته سپس تا محدوده 3.09 درصدی کاهش یافته که این اتفاق یک کاهش و افزایش را در بازار رقم زده است اما شاخص در این ناحیه صعودی شده سپس با شکست سطح مهم 3.23 درصد تا 3.31 درصد هم افزایش یافته که نتیجه آن کاهش قیمت نسبتا زیاد در بازار بوده است در حال حاضر شاخص یک اصلاح کوتاه مدت را سپری نموده که باعث شده با بهبود قیمت ها مواجهه شویم اما اکنون در نزدیکی سطح مهم 3.23 درصدی دیده می شود اگر سطح فعلی شکسته شود اهداف 3.15، 3.09 و 3.03 درصد در دسترس قرار می گیرند در غیر این صورت احتمال افزایش شاخص حداقل تا رشد قبلی خود یعنی سطح 3.31 درصد بسیار محتمل خواهد شد که نتیجه آن کاهش مجدد قیمت ها می باشد به نظر می رسد در کوتاه مدت شاخص در نهایت در 3.37 درصد متوقف شود بهترین نقطه برای ورود به بازار بعد از شکست 3.23 درصد و زیر سطح 3.31 درصدی می باشد.