📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

دامیننس تتر که بعد از اینکه موفق به شکست سطح 3.37 درصدی نشده بود برای عبور از سطح بعدی یعنی 3.23 درصدی اقدام نموده اما خیلی سریع به بالاتر از این ناحیه افزایش یافته حتی به سطح مهم 3.37درصد هم صعود کرده این رخداد ابتدا یک افزایش قیمت را در بازار رقم زده سپس به سرعت با کاهش قیمت ها در بازار مواجهه شده ایم با این حال شاخص موفق نشده از سطح 3.37 درصدی عبور کند از سویی با واگرایی منفی هم روبرو شده که نتیجه آن بهبود قیمت ها بوده است اگر دامیننس تتر، کندلی را بالاتر از سطح 3.37 به پایان برساند احتمال صعود به 3.55 درصد بسیار افزایش می یابد چرا که در یک هفته اخیر شاهد ثبت شدن کف ها و قله های بالاتر هم هستیم با این وجود اگر شاخص از سطح 3.37 درصد عبور نکند می توانیم انتظار داشته باشیم افزایش قیمت های بیشتری در بازار رخ دهد.