📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

همانطور که مشاهده می کنید دامیننس تتر به سطح مهم 2.96 درصدی هم نزدیک شده اما در نهایت با شکست روند نزولی (خط سبز) تا سطح بسیار مهم در 3.37 درصدی افزایش یافته که این رخداد، کاهش قیمت ها را در بازار رقم زده است شاخص از زمانی که به این سطح رسیده تاکنون موفق نشده از آن عبور کند و اکنون کمی حالت نزولی نیز به خود گرفته که می تواند شاخص را در مسیر رسیدن به سطح 3.23 درصد قرار دهد که باعث می شود بهبود قیمت ها را در بازار شاهد باشیم تا زمانی که شاخص از سطح 3.37 درصدی عبور نکرده دامیننس همچنان در وضعیت کلی نزولی دیده می شود و کل بازار نیز در وضعیت صعودی خواهد بود ولی اگر این سطح شکسته شود دامیننس کاملا در وضعیت صعودی قرار خواهد گرفت اندیکاتور MACD در حال تغییر دیده می شود و اندیکاتور RSI هم نزولی شده برای تایید نزولی بودن چارت نیاز داریم هر دو اندیکاتور به ناحیه منفی ورود کرده و سطح 3.23 درصدی هم شکسته شود که در این صورت کاهش بیشتر برای دامیننس تتر، بسیار محتمل خواهد شد و افزایش قیمت چشمگیری در بازار خواهیم داشت.