📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

دامیننس تتر یکی از شاخص های مهم بازار است که در حقیقت سهم تتر از کل بازار را نشان می دهد هر زمانی که این شاخص نزولی باشد وضعیت کل بازار صعودی خواهد بود و زمانی که شاخص تتر صعودی باشد وضعیت کل بازار نزولی می شود.

دامیننس تتر که مدتی در بین دو سطح 3.23 و 3.37 در نوسان بوده در نهایت سطح مهم 3.23 درصدی را با موفقیت شکست داده و از این سطح عبور کرده و اکنون در مسیر رسیدن به سطح مهم 2.96 درصد دیده می شود از سویی اندیکاتور RSI و MACD وارد ناحیه نزولی شده اند که تایید مهمی برای چارت بوده است، این رخداد در روزهای اخیر بازار را در وضعیت صعودی بسیار مناسبی قرار داده است از طرفی روند نزولی (خط سبز) هم تشکیل شده اگر دامیننس در محدوده 2.96 درصدی کندل بازگشتی یا واگرایی مثبت تشکیل ندهد با شکست سطح مهم 2.96 درصد، شاخص در موقعیت رسیدن به سطح 2.71 درصد قرار می گیرد که این اتفاق می تواند بازار را همچنان در شرایط صعودی قوی نگه دارد،  در غیر این صورت بازگشت به روند نزولی بسیار محتمل می شود.