📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال دامیننس تتر (USDT.D)؛ چارت چهار ساعته

همانطور که مشاهده می کنید دامیننس تتر از سطح مهم 3.37 درصدی عبور کرده حتی برای شکست ناحیه 3.23 درصد هم اقدام نموده ولی موفق نبوده شاخص در چند روز اخیر بین این دو سطح نوسان داشته که کاملا نوسانات چند روز اخیر در بازار قابل مشاهده است شاخص در سومین تست شکست سطح 3.23 درصد، باز هم ناموفق بوده و اکنون در مسیر رسیدن به ناحیه 3.37 درصدی دیده می شود تا زمانی که سطح 3.23 شکسته نشده نمی توان انتظار داشت افزایش قیمت چشمگیری در بازار رخ دهد از سویی با اینکه اندیکاتور ها حالت نزولی دارند اما همچنان در ناحیه صعودی دیده می شوند که در واقع بیانگر تردید خریداران در ورود بازار می باشد اگر اندیکاتورهای RSI و MACD وارد ناحیه نزولی شوند تایید مهم تری برای ورود به بازار با شکست سطح 3.23 درصدی خواهیم داشت از سویی دیگر در صورت شکست ناحیه 3.37 درصدی باید از بازار خارج شد چون احتمال کاهش قیمت بیشتر، افزایش می یابد. بهترین نقاط برای ورود به بازار زیر سطح 3.37 درصد و پس از شکست سطح 3.23 درصد می باشد. بهترین نقاط برای خروج از بازار نیز روی سطح 3.23 و بعد از شکست ناحیه 3.37 درصدی خواهند بود.