📊 تحلیل تکنیکال قیمت آیوتا (IOTA)؛ چارت روزانه

📊 تحلیل تکنیکال قیمت آیوتا (IOTA)؛ چارت روزانه

ارز آیوتا پس از برخورد با مقاومت سطح 55 سنت یک روند نزولی را آغاز نمود که طی آن در مدت کوتاهی سطح 35 سنت را از دست داده سپس به حمایت اصلی در 24 سنت کاهش یافته آیوتا حدود سه ماه این حمایت قوی را حفظ کرده و افزایش قیمت هایی را هم از این سطح داشته اما این رنج شکسته شده و به پایین ترین قیمتش در 20 سنت رسیده ولی این پایان کار نبوده و شرایط نزولی در کل بازار، قیمت را تا محدوده 15 سنت سوق داده اما این رخداد آخرین سقوط آیوتا بوده این ارز با شکست روند نزولی که حدود هشت ماهی اعتبار داشته و همچنین میانگین متحرک پنجاه روزه، مجدد به سطح 24 سنت افزایش یافته در صورتی که شکست این محدوده تثبیت شود سطح 30 سنت هدف بعدی می تواند باشد.