📊 تحلیل تکنیکال دوسک نتورک (DUSK)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال دوسک نتورک (DUSK)؛ چارت چهار ساعته

ارز دیجیتال دوسک نتورک در پایین ترین قیمت خود در حوالی 3.1 سنت حمایت قوی را شاهد بود که این ارز را با افزایشی 90 درصدی روبرو کرد و دوسک نتورک تا حوالی سطح 6 سنت صعود داشت اما در دومین برخورد با این سطح با واگرایی منفی و یک روند نزولی قوی (خط قرمز) مواجهه شد که نتیجه آن از دست دادن تمام دستاوردهای قبلی بود و در نهایت نیز به سطح 3.1 سنت کاهش یافت ولی دوباره با حمایت خوب این سطح موفق شد از روند نزولی (خط قرمز) خارج شده و با شکست سطح 4 سنتی تا محدوده مقاومتی در ناحیه 4.8 سنت صعود کند. 

دوسک نتورک چندین مرتبه برای عبور از این ناحیه اقدام نموده اما موفق نشده و اکنون در حمایت سطح 4 سنتی دیده می شود این سطح اهمیت بالایی دارد چرا که حفظ آن باعث می شود این ارز دوباره در موقعیت رسیدن به سطح مهم 4.8 سنت قرار گیرد اما شکست آن، احتمال سقوط به حمایت اصلی در ناحیه 3.1 سنت را بسیار افزایش می دهد. 

اگر در این ناحیه کندل بازگشتی تشکیل شود احتمال برگشت قیمت وجود دارد اما دو روند نزولی (خط صورتی و قرمز) مقاومت های مهم پیش روی این ارز می باشند که شکست آنها شرایط بهتری را برای رسیدن به سطح 4.8 سنت فراهم می کند.