📊 تحلیل تکنیکال الراند (ERD)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال الراند (ERD)؛ چارت چهار ساعته

ارز دیجیتال الراند پس از حمایت قوی در سطح 0.16 سنت، افزایش بسیار خوبی داشته و با عبور از مقاومت سطح 0.18 سنت تا ناحیه سخت در 0.2 سنت صعود کرده در نهایت نیز رشدی در حدود 25 درصد را تجربه کرده است،  این ارز مدت کوتاهی برای حفظ سطح مهم 0.2 سنت تلاش نمود اما به سطح پایین تر در رنج 0.18 سنت سقوط کرد در حال حاضر الراند در یک الگوی مثلثی دیده می شود که از سوی روندهای صعودی (خط صورتی) و نزولی (خطط قرمز) احاطه شده است. 

اگر الراند موفق به حفظ سطح مهم 0.18 سنت شود با توجه به روند صعودی شکل گرفته می توان انتظار داشت این ارز از ضلع بالایی مثلث خارج شده و دوباره به هدف اول خود یعنی سطح 0.2 سنت برسد اگر الراند حمایت خوبی بعد از رسیدن به این سطح داشته باشد حتی می تواند الگوی مثلثی را کامل نموده و تا سطح مهم بعدی در 0.22 سنت افزایش یابد با این حال در صورت از دست دادن سطح 0.18 سنت، احتمال سقوط به سطح 0.16 سنت بسیار افزایش می یابد. گفتنی است هر دو اندیکاتور RSI  و MACD تقریبا در مرز صعودی و نزولی بودن دیده می شوند اگر این دو وارد ناحیه صعودی شوند احتمال شکست الگو مثلثی نیز افزایش خواهد یافت.