📊 تحلیل تکنیکال الگوراند (ALGO)؛ چارت دو ساعته

📊 تحلیل تکنیکال الگوراند (ALGO)؛ چارت دو ساعته

همانطور که در این چارت مشاهده می کنید الگوراند پس از برخورد با مقاومت سطح 34 سنت، یک کاهش 21 درصدی داشته سپس با حمایت ناحیه 27 سنتی تا 29 سنت افزایش یافته اما دوباره کاهش را تجربه نموده و با افت قیمتی 15 درصدی به حمایت مهم بعدی در 25 سنت رسیده است. 

در حال حاضر این ارز از سطح 25 سنتی حمایت را شاهد بوده و اکنون در حال بازگشت قیمت می باشد از سویی دیگر اندیکاتور RSI به مرز صعودی و نزولی بودن رسیده و اندیکاتور MACD نیز شرایط بازگشت را نشان می دهد الگوراند اکنون در یک ناحیه مرزی دیده می شود از سویی دیگر تا زمانی که حمایت سطح 25 سنت شکسته نشده می توان انتظار داشت در صورت بهبود وضعیت اندیکاتور ها و شکست ناحیه 27 سنت که میانگین متحرک پنجاه روزه نیز در آن حضور دارد، قیمت بتواند تا سطح 29 سنت افزایش یابد، البته گفتنی است احتمال یک اصلاح قیمت قبل از حرکت برای شکست ناحیه 27 سنتی وجود دارد.