📊 تحلیل تکنیکال آنتولوژی (ONT)؛ چارت دو ساعته

📊 تحلیل تکنیکال آنتولوژی (ONT)؛ چارت دو ساعته

ارز آنتولوژی که پس از برخورد با مقاومت ناحیه 70 سنتی سقوط زیادی را تجربه نمود و با از دست دادن حمایت سطوح 65 و 62 سنت تا سطح مهم 58 سنت کاهش یافت سپس با تشکیل واگرایی مثبت و همچنین پشتیبانی قوی در این ناحیه توانست تا محدوده 65 سنت افزایش یابد ولی در این ناحیه با فشار فروش زیادی روبرو شد که دوباره قیمت را به سمت ناحیه 58 سنتی سوق داد با این وجود حمایت این محدوده به اندازه ای قوی است که بعد از تشکیل واگرایی مخفی مثبت، دوباره یک افزایش قیمت را تجربه نموده اما در حوالی سطح 62 سنت و روند نزولی (خط قرمز) متوقف شده و مجدد شاهد کاهش قیمت به سطح مهم 58 سنتی هستیم تا زمانی که این حمایت قوی شکسته نشده احتمال افزایش قیمت برای آنتولوژی زیاد خواهد بود و هدف آن می تواند در محدوده 62 سنت، جایی که روند نزولی هم قرار دارد باشد با این وجود در صورت شکسته شدن این حمایت بسیار مهم، احتمال ریزش قیمت زیاد تا حمایت بعدی در 52 سنت نیز زیاد خواهد بود.