📊 تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین کش (BCH)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین کش (BCH)؛ چارت چهار ساعته

همانطور که در این چارت ملاحظه می کنید بیت کوین کش بعد از اینکه سطوح ۲۸۰ و ۲۴۰ دلاری را از دست داده تا محدوده ۲۰۰ دلار نیز کاهش یافته اما با حمایت همین سطح و با تشکیل واگرایی مثبت موفق شده از میانگین متحرک پنجاه روزه عبور کند و دوباره تا سطح ۲۴۰ دلار افزایش یابد، سپس در این سطح، فشار فروش زیادی را تجربه نموده که با وجود واگرایی منفی، یک بار دیگر بیت کوین کش را به سمت ناحیه ۲۰۰ دلاری سوق داده است، اما بازهم در این محدوده حمایت بسیار خوبی برای این ارز پرطرفدار بازار دیده می شود به نحوی که بعد از این پشتیبانی با عبور از میانگین متحرک پنجاه روزه به خوبی سطح ۲۴۰ را شکسته و تا سطح بعدی یعنی ۲۸۰ دلار پیش رفته است.

از سویی دیگر با افزایش حجم معاملات هم روبرو بوده که در نهایت منجر شده قیمت تا محدوده ۳۰۰ دلاری افزایش یابد اما در این ناحیه با واگرایی منفی بعدی مواجهه شده و تا سطح ۲۷۰ دلار، روند صعودی کوتاه مدت (خط زرد) و میانگین متحرک پنجاه روزه کاهش یافته ولی با وجود این حمایت های ذکر شده دوباره به مقاومت مهم ۳۰۰ دلاری رسیده است. 

در حال حاضر بیت کوین کش در این سطح با فشار فروش روبرو شده و حجم معاملات نیز کاهش یافته که نتیجه آن سقوط تا روند صعودی کوتاه مدت بوده اگر روند ذکر شده به همراه میانگین متحرک پنجاه روزه شکسته نشوند دوباره بیت کوین کش برای عبور از ناحیه ۳۰۰ دلاری اقدام خواهد کرد در غیر این صورت اگر دو حمایت ذکر شده شکسته شوند حتی احتمال از دست دادن سطوح ۲۸۰ و ۲۷۰ دلار نیز وجود دارد.