📊 تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)؛ چارت روزانه

📊 تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)؛ چارت روزانه

دومین ارز برتر بازار بعد از قرار گرفتن در روند نزولی (خط قرمز)، در ناحیه حمایتی در محدوده ۱۷۶ دلاری با پشتیبانی قوی روبرو شد که نتیجه آن، ابتدا شکست روند نزولی و سپس عبور از سطح مهم ۱۸۰ دلاری بوده که در نهایت با گذر از میانگین متحرک پنجاه روزه تا حوالی ۲۲۴ دلار افزایش یافته اما در این محدوده با واگرایی منفی مخفی شدیدی مواجهه شده که افت زیادی را برای این رقم زده به نحوی که ابتدا میانگین متحرک پنجاه روزه شکسته شده و سپس با از دست دادن سطح مهم ۱۸۰دلاری، حتی تا حمایت ۱۵۰ دلار هم کاهش یافته ولی بالاتر از حمایت سطح ۱۷۶ دلار، قیمت بسته شده است. 

در چند روز اخیر با توجه به حمایت قوی در این سطح، حتی قیمت کمی از سطح مهم ۱۸۰دلاری نیز فراتر رفته اما در نهایت زیر این سطح، کندل به پایان رسیده از سویی دیگر میانگین متحرک پنجاه روزه هم در این محدوده قرار دارد که کار را برای اتریوم کمی دشوار می کند، اگر کندلی بالاتر از سطح ۱۸۰دلاری و میانگین بسته شود راه اتریوم برای رسیدن به سطوح ۲۰۰ و ۲۲۴ دلار بسیار هموار خواهد شد.

اندیکاتور RSI هنوز کمتر از پنجاه دیده می شود ولی از ناحیه اسباع فروش دور شده است اندیکاتور MACD نیز با اینکه در ناحیه منفی قرار دارد کمی تمایل به بازگشت دارد.