📊 تحلیل تکنیکال دامیننس بیت کوین (BTC)؛ چارت روزانه

📊 تحلیل تکنیکال دامیننس بیت کوین (BTC)؛ چارت روزانه

به جرات می توان گفت مهمترین شاخصی که باید در تحلیل ها مورد استفاده قرار گیرد دامیننس بیت کوین یا همان شاخص تسلط بیت کوین که در واقع سهم بیت کوین از کل بازار است، می باشد. هر زمانی این شاخص روند صعودی داشته باشد و دامیننس تتر روند نزولی، اولویت افزایش قیمت خود بیت کوین می باشد ولی اگر شاخص بیت کوین و تتر روند نزولی داشته باشند اولویت افزایش قیمت به سمت آلت کوین ها می رود از سویی دیگر اگر هر دو دامیننس تتر و بیت کوین روند صعودی داشته باشند بی شک کاهش قیمت بیشتر، برای آلت کوین ها رقم خواهد خورد و اگر شاخص تتر روند صعودی و شاخص بیت کوین روند نزولی داشته باشد اولویت کاهش قیمت زیادتر، بیت کوین می شود.

همانطور که در این چارت ملاحظه می کنید دامیننس بیت کوین بعد از شکست روند نزولی (خط قرمز)، وارد یک روند صعودی قوی شده که در ابتدا تا ۶۳ درصد افزایش یافته سپس کاهش مقطعی را تجربه نموده حتی از روند صعودی (خط سبز) نیز خارج شده اما در سطح بسیار مهم ۵۸.۸ درصدی متوقف شده و خیلی سریع دوباره به روند صعودی شکسته شده بازگشته و تاکنون این روند را حفظ نموده است. این روند به اندازه ای قدرتمند بوده که سطح بسیار سخت ۶۹.۶۹ درصد که برای مدت طولانی شکسته نشده بوده را هم پشت سر گذاشته و اکنون در مقدار ۷۳.۳۹ درصد دیده می شود که بالاترین مقدار دامیننس برای بیت کوین در دو سال اخیر محسوب می شود به راحتی می توان گفت تا زمانی که روند صعودی سبز رنگ شکسته نشود نمی توان شانسی برای افزایش های قابل توجه برای بازار آلت کوین ها قائل بود.