📊تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو (ADA)؛ چارت چهار ساعته

📊تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو (ADA)؛ چارت چهار ساعته

همانطور که در این چارت ملاحظه می کنید کاردانو پس از تغییر روندی که حاصل پشتیبانی ناحیه ۶ سنتی بوده دوباره تا سطح بسیار سخت ۱۰ سنتی صعود نموده اما مجدد با کاهش قیمت روبرو شده این اتفاق در طول ده روز گذشته چندین مرتبه تکرار شده اما نکته مثبت از سمت کاردانو به ثبت رساندن کف های قیمتی بالاتر می باشد در نهایت در یک روز اخیر دو مرتبه سطح ۱۰ سنتی شکست شده و اکنون کاردانو می کوشد تا بالاتر از این سطح مهم قیمتش را تثبیت نماید در حال حاضر سطح حمایتی ۹.۵ سنتی به همراه میانگین متحرک پنجاه روزه و همچنین خط های روند صعودی از کاردانو پشتیبانی می کنند بی شک حفظ شدن این سطح، کاردانو را در موقعیت رسیدن به هدف بسیار مهم در ۱۱.۷ سنت نزدیک می کنند که کلید ورود به هدف اصلی در ۱۸ سنتی می باشد اندیکاتور RSI به سمت اشباع خرید در حرکت است و MACD نیز همچنان در ناحیه مثبت و با روند صعودی دیده می شود.