📊 تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو (ADA)؛ چارت یک ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو (ADA)؛ چارت یک ساعته

همانطور که در این چارت مشاهده می کنید همچنان حوالی سطح ۱۰ سنتی مقاومت بسیار سختی دارد آخرین باری که کاردانو به این سطح نزدیک شده پس از مواجهه شدن با واگرایی منفی، ریزش ۲۲ درصدی را تجربه نموده و تا حوالی حمایت ۷.۶ سنتی کاهش یافته است کاردانو یک بار از این حمایت تا فیبوناچی پنجاه درصدی صعود کرد اما روند نزولی این ارز را دوباره به سمت حمایت ذکر شده سوق داد ولی کاردانو با همین حمایت خیلی سریع روند نزولی را شکسته و با یک روند صعودی قوی، مجدد به سمت مقاومت اصلی در سطح ۱۰ سنتی در حرکت است. در حال حاضر کاردانو با یک واگرایی نسبتا قوی روبرو شده به نحوی که حتی تا خط روند صعودی نیز افت داشته از سویی دیگر فیبوناچی مهم ۶۱.۸ درصدی در این چارت که سطح مهمی است به همراه روند ذکر شده و واگرایی مخفی مثبت، همچنان مانع کاهش قیمت به پایین تر از فیبوناچی ۶۱.۸ درصد شده اند اما به نظر می رسد با توجه به واگرایی منفی موجود، هنوز کاردانو قدرت شکست مقاومت اصلی در ده سنتی را ندارد و پس از افزایش جزیی وارد روند اصلاحی شود. در صورتی که کاردانو در این روند اصلاحی فیبوناچی ذکر شده را حفظ کند احتمال شکست مقاومت اصلی برای این ارز افزایش بیشتری خواهد داشت اما در صورت از دست دادن این فیبوناچی حمایتی، پشتیبانی بعدی می تواند در فیبوناچی ۲۳.۶ درصدی باشد.