📊 تحلیل تکنیکال قیمت مونرو (XMR)؛ چارت روزانه

📊 تحلیل تکنیکال قیمت مونرو (XMR)؛ چارت روزانه

همانطور که در این چارت ملاحظه می کنید در کوتاه مدت سطح ۷۵ دلاری که قبل از مقاومت اصلی در هشتاد دلار بود برای مونرو مشکل ساز شده بود به نحوی که حتی دو مرتبه باعث سقوط مونرو تا حوالی میانگین متحرک پنجاه روزه شد اما این میانگین از زمانی که به نقش حمایتی خود برگشته به خوبی از قیمت پشتیبانی می کند، در چند روز اخیر مونرو موفق شده این سطح را با شکست روبرو کند و قیمت بالاتر بسته شده است در چهار روز اخیر تلاش های مونرو برای بستن کندل روزانه بالاتر از مقاومت اصلی و بسیار مهم ۸۰ دلاری بی نتیجه بوده اما کندل امروز تا به این لحظه به خوبی این سطح را شکسته و بالاتر از ۸۰ دلار قرار گرفته، اگر این کندل امروز بالاتر بسته شود مونرو موفقیت بزرگی به دست آورده چرا که بالاتر از یکی از مهمترین حمایت های خود قرار می گیرد و این سطح می تواند کلید ورود به هدف ۱۳۸ دلاری باشد که در این راه انتظار می رود مقاومت های ۱۰۰ و ۱۱۵ دلاری، سطوح اصلاحی برای مونرو باشند. میانگین های متحرک پنجاه و صد روزه، خط روند صعودی و سطح هفتاد دلاری در کوتاه مدت مهمترین حمایت های مونرو هستند.