📊تحلیل تکنیکال قیمت بایننس کوین (BNB)؛ چارت روزانه

📊تحلیل تکنیکال قیمت بایننس کوین (BNB)؛ چارت روزانه

همانطور که در این چارت ملاحظه می کنید کانال صعودی که بایننس کوین در آن قرار دارد با وجود میانگین های متحرک پنجاه و صد روزه ای که فاصله زیادی از یکدیگر و قیمت گرفته اند نشان می دهند که روند قدرتمندی برای بایننس کوین تشکیل شده است تا زمانی که کف کانال و میانگین متحرک پنجاه روزه شکسته نشده کاملا می توان به این روند اعتماد کرد به نحوی که برخورد با کف های کانال را هدف خرید می توان در نظر گرفت و برخورد با سقف کانال نیز هدف فروش خواهد بود از سویی دیگر نیز اندیکاتور RSI بالاتر از مقدار پنجاه و بین دو مقدار ۵۳ و ۸۱ نوسان می کند که این نوسان هم کمک بهتری برای ترید این توکن صرافی بزرگ بایننس می باشد.