📊تحلیل تکنیکال قیمت ایاس (EOS)؛ چارت چهار ساعته

📊تحلیل تکنیکال قیمت ایاس (EOS)؛ چارت چهار ساعته

همانطور که در این چارت ملاحظه می کنید ایاس پس از دومین تست شکست سطح شش دلاری، فشار فروش زیادی را احساس می کند به نحوی که در ابتدا با واگرایی منفی همراه شده و سپس تا فیبوناچی پنجاه درصدی کاهش داشته است، دوباره با حمایت این سطح تا فیبوناچی ۲۳.۶ درصد افزایش یافته ولی همچنان فشار فروش زیادی وجود دارد که باعث شده قیمت پایین تر از میانگین های متحرک پنجاه و صد روزه قرار گیرد و میانگین پنجاه روزه نیز در حال گذر از صد روزه دیده می شود که کار را برای ایاس سخت تر می کند. ایاس اکنون از سوی سطح پنجاه درصدی فیبوناچی حمایت می شود اما به نظر می رسد موفق به حفظ این حمایت نشود با این حال سطح ۷۸.۶ درصدی اصلی ترین حمایت ایاس در این چارت می باشد.