📊 تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)؛ چارت یک ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)؛ چارت یک ساعته

همانطور که در این چارت ملاحظه می کنید فشار فروش زیادی از سمت ناحیه مقاومتی در ۱۸۴ دلاری به اتریوم تحمیل می شود به نحوی که در آخرین تست شکست این سطح، خط روند صعودی کوتاه مدت را از دست داده و به زیر میانگین های متحرک پنجاه و صد روزه نیز سقوط نموده از سویی دیگر، وضعیت برای اتریوم با عبور میانگین صد روزه از پنجاه روزه سخت تر می شود اتریوم دوباره به پایین تر از سطح بسیار مهم ۱۷۰ دلاری افت نموده که در صورت حفظ نکردن این سطح می توان کاهش قیمت حداقل تا حمایت ۱۶۳ دلاری را انتظار داشت. اندیکاتور RSI نیز به خوبی فروش بیشتر را نشان می دهد و اکنون به ناحیه اشباع فروش رسیده است.