📊تحلیل تکنیکال قیمت ترون (TRX)؛ چارت چهار ساعته

📊تحلیل تکنیکال قیمت ترون (TRX)؛ چارت چهار ساعته

همانطور که در این چارت ملاحظه می کنید ترون در اولین مرتبه ای که شکست سطح مهم ۲.۸ سنتی را تست نموده موفق نبوده و تا میانگین متحرک پنجاه روزه ای که اکنون دوباره از قیمت حمایت می کند کاهش داشته اما در دومین تست خود با توجه به حمایت میانگین های متحرک پنجاه و صد روزه، با موفقیت دوباره توانسته مقاومت سطح  ۲.۸ سنتی که مدت زیادی از افزایش قیمت ممانعت می کرد را به حمایت تبدیل کند. در حال حاضر ترون با دومین مقاومت مهم در این چارت روبرو شده که در سطح ۳.۱ سنت قرار دارد و ترون می کوشد تا با حفظ دستاوردهای جدیدش، مجددا از این سطح عبور کند، سطح ۳.۱ سنت در واقع کلید ورود به ناحیه ۳.۵ سنتی می باشد. از سویی دیگر ترون با واگرایی منفی مواجهه شده که انتظار می رود در صورت حمایت بیشتر، اصلاح قیمت کوچکی را داشته باشد.