📊 تحلیل تکنیکال قیمت ایاس (EOS)؛ چارت دو ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت ایاس (EOS)؛ چارت دو ساعته

همانطور که در این چارت مشاهده می کنید ایاس پس از حمایت از محدوده ۳.۶ دلاری به خوبی از سطح مقاومتی در ۴ دلار عبور نمود و با افزایش ۵۰ درصدی تا ۶ دلار نیز صعود کرد اما در این سطح با واگرایی منفی روبرو شد و تا میانگین متحرک پنجاه روزه کاهش یافت. در حال حاضر میانگین های متحرک پنجاه و صد روزه به خوبی از قیمت پشتیبانی می کنند به نحوی که قیمت حتی از میانگین پنجاه روزه نیز پایین تر نرفته است، ایاس در محدوده ۵.۸ دلار دوباره با واگرایی منفی همراه شد اما مجددا حمایت میانگین پنجاه روزه مانع سقوط قیمت به سطوح پایین تر شد از سویی دیگر در کوتاه مدت سطح حمایتی مناسبی نیز در محدوده ۵.۲ دلاری تشکیل شده است.