📊 تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)؛ چارت دو ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت اتریوم (ETH)؛ چارت دو ساعته

همانطور که در این چارت مشاهده می کنید اتریوم مدت بسیار کمی بالاتر از سطح مهم ۱۷۰ دلاری قرار داشته حتی تا ۱۸۰ دلار نیز صعود نموده اما تثبیت شکست سطح بسیار مهم ۱۷۰ دلاری کار دشواری برای اتریوم محسوب می شود به نحوی که تا حوالی سطح حمایتی در ۱۵۴ دلار افت داشته اما مجددا با پشتیبانی خوبی که از این سطح دیده دوباره برای شکست سطح ۱۷۰ دلاری اقدام نموده و اکنون در همین رنج قرار دارد. در حال حاضر میانگین های متحرک پنجاه و صد روزه با فاصله مناسبی از یکدیگر قرار گرفته اند و قیمت بالاتر از هر دو جای دارد از سویی دیگر اتریوم در کوتاه مدت از سمت سطح ۱۶۴ دلاری هم پشتیبانی می شود که این حمایت می تواند در تثبیت شکست سطح فعلی موثر باشد.