📊 تحلیل تکنیکال قیمت ریپل (XRP)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت ریپل (XRP)؛ چارت چهار ساعته

همانطور که در این چارت مشاهده می کنید ریپل پس از حدود دو ماه، حمایت خط روند صعودی را از دست داده و به زیر میانگین های متحرک پنجاه روزه و صد روزه نیز سقوط نموده است، از سویی دیگر میانگین متحرک پنجاه روزه هم پایین تر از صد روزه قرار گرفته که وضعیت ریپل را برای افزایش قیمت سخت تر می کند در حال حاضر حمایت ۳۰.۵ سنتی نیز شکسته شده و امید ریپل به حمایت بعدی در سطح ۳۰ سنتی می باشد اگر این حمایت نیز شکسته شود ریپل به سوی حمایت بسیار مهم در سطح ۲۸.۵ سنت پیش می رود که در سطح ذکر شده انتظار بازگشت قیمت را از ریپل داریم. اندیکاتور RSI هم کاملا وارد ناحیه فروش بیش از حد شده که نشان از کم شدن استقبال تریدرها دارد.