📊 تحلیل تکنیکال قیمت ریپل (XRP)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت ریپل (XRP)؛ چارت چهار ساعته

با توجه به این چارت مشاهده می کنید که حمایت قوی در محدوده ۳۰ تا ۳۱ سنتی، مانع کاهش قیمت به سطوح پایین تر می شود، این محدوده با خط روند صعودی همراه شده که فعلا سد خوبی برای کاهش قیمت ریپل به سطح مهم ۲۸.۵ سنتی است. در حال حاضر رپیل موفق شده بالاتر از هر دو میانگین متحرک پنجاه روزه و صد روزه قرار بگیرد و همچنین حمایت ۳۲ سنتی را نیز بدست آورده، با این حال ریپل پس از اینکه حمایت سطح ۳۳ سنتی را از دست داده با مقاومت همین سطح مواجهه شده از سویی دیگر با اینکه قیمت بالاتر از میانگین های متحرک دیده می شود اما همچنان میانگین پنجاه روزه پایین تر از صد روزه حرکت می کند، با وجود تمام این نکات مثبت و منفی، به نظر می رسد  تلاش های ریپل برای عبور از سطح ۳۳ سنتی با نتیجه مثبت همراه باشد چرا که با هر مرتبه برخورد به خط روند صعودی، قیمت بازگشت سریعی را تجربه می کند و خط روند نیز حفظ می شود. اندیکاتور RSI از سمت ناحیه اشباع فروش دور شده و در حال نزدیک شده به ناحیه اشباع خرید رویت می شود.