📊 تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو (ADA)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو (ADA)؛ چارت چهار ساعته

با توجه به این چارت مشاهده می کنید که کاردانو با حمایت قوی در سطح ۴ سنتی روبرو شده و در کمتر از دو روز، دوباره موفق شده به بالاتر از حمایت مهم در ۴.۳ سنتی صعود کند، در حال حاضر این سطح با وجود میانگین متحرک پنجاه روزه حمایت بیشتری را در خود می بیند که این اتفاق می تواند کاردانو را برای شکست میانگین متحرک صد روزه که کمی بالاتر، در سطح ۴.۴۵ سنت قرار دارد یاری کند، به غیر از این میانگین، مقاومت سطح ۴.۶ سنتی، دیگر سدِ پیش روی کاردانو برای رسیدن به سطح ۴.۹ سنتی می باشد. اندیکاتور RSI نیز کاملا از ناحیه اشباع فروش دور شده و به سمت ناحیه اشباع خرید در حرکت است.