📊 تحلیل تکنیکال قیمت لایت کوین (LTC)؛ چارت یک ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت لایت کوین (LTC)؛ چارت یک ساعته

با توجه به این چارت ملاحظه می کنید حمایت سطح ۴۳ دلاری بسیار قدرتمند است و پس از این سطح، حمایت ۴۵ دلاری نیز به خوبی ادامه روند پشتیبانی را انجام می دهد به نحوی که بعد از واگرایی مثبتی که رخ داده، لایت کوین موفق شده از سطح مقاومتی ۴۸ دلاری و میانگین های متحرک پنجاه و صد روزه عبور کند و به سطح مهم بعدی در قیمت ۵۰ دلار برسد، از سویی دیگر هم میانگین متحرک پنجاه روزه با بالاتر قرار گرفتن از میانگین صد روزه، حمایت قوی تری برای لایت کوین تشکیل داده است، در حال حاضر لایت کوین با یک واگرایی منفی روبرو شده که انتظار می رود برای شکست سطح مهم پنجاه دلاری و پیش روی به سوی هدف اصلی در ۵۴ دلار، اصلاح قیمتی کوچکی انجام شود.