📊 تحلیل تکنیکال قیمت استیم (STEEM)؛ چارت چهار ساعته

📊 تحلیل تکنیکال قیمت استیم (STEEM)؛ چارت چهار ساعته

توکن استیم ارزی است که کاربران شبکه اجتماعی steemit در ازای فعالیت (انتشار پست، لایک، کامنت و ...) در این شبکه اجتماعی دریافت می کنند این پروژه یکی از جالب ترین پروژه های ارزهای دیجیتالی است.

همانطور که در این چارت مشاهده می کنید استیم پس از برخورد با حمایت ۲۷ سنتی به خوبی تغییر روند داده و دوباره حمایت مهم بعدی در ۳۲ سنت را بدست آورده سپس مجددا تا مقاومت سطح ۴۴ سنتی پیش رفته اما این محدوده در چند ماه اخیر مهمترین مقاومت پیش روی استیم می باشد و بازگشت قیمت را شاهد هستیم، در حال حاضر قیمت به خوبی بالاتر از میانگین های متحرک پنجاه و صد روزه قرار گرفته از سویی دیگر نیز حمایت ۳۶ سنتی تثبیت شده به نظر می رسد و اکنون حمایت ۳۸ سنتی از قیمت پشتیبانی می کند.

اندیکاتور RSI  هم از زمانی که تغییر روند ایجاد شده فقط یک بار به ناحیه اشباع فروش نزدیک شده که با حمایت سطح مهم ۳۲ سنتی، خیلی سریع دوباره اندیکاتور به ناحیه اشباع خرید رسیده است.