📊تحلیل تکنیکال قیمت ایاس (EOS)؛ چارت روزانه

📊تحلیل تکنیکال قیمت ایاس (EOS)؛ چارت روزانه

با توجه به این چارت مشاهده می کنید که ایاس با شکست سطح بسیار مهم ۳ دلاری به خوبی تا سطح مقاومتی بعدی در ۴ دلار صعود نموده از سویی دیگر نیز، این شکست با شکست میانگین متحرک صد روزه نیز همراه بوده که نشان می دهد حمایت قوی تری از ایاس وجود دارد این حمایت می تواند با عبور میانگین متحرک پنجاه روزه از صد روزه تقویت شود و با عبور از سطح ۴ دلاری، شرایط را برای هدف شش دلاری با سود پنجاه درصدی آسان تر کند.

اندیکاتور MACD با شیب مثبت در ناحیه صعودی قرار گرفته و میانگین حجم معاملات روزانه نیز از ابتدای سال ۲۰۱۹ حدود دو برابر شده است.